Senest opdateret juni 2018

1. Generelt

1.1

”birkeroedcentrumfysioterapi.dk” (”Websitet”) er ejet af virksomhederne Fysioterapeut Joan Gudmand-Høyer, CVR-nr. 17555650, og Klinik for Fysioterapi v/ Steen Blom, CVR-nr. 20112190, som drives under navnet Birkerød Centrum Fysioterapi. Birkerød Centrum Fysioterapi er beliggende på Birkerød Kongevej 102, 3460  Birkerød.

1.2

I vores vilkår bruger vi ”os”, ”vi”, ”vores”, hvormed menes Birkerød Centrum. Udtryk som ”dig” og ”dit” henviser til alle, der tilgår Websitet.

1.3

Når du anvender vores Website accepterer du automatisk vilkårene, som er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

1.4

For oplysninger om vores brug af personoplysninger, henviser vi til vores Persondatapolitik for patientbehandling.

2. Vores service

2.1

Selskabets formål er at drive fysioterapivirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

3. Oplysninger på Websitet

3.1

Vi gør venligst opmærksom på, at vores oplysninger er udtryk for vores bud på relevant og nyttigt indhold for dig. Vi bestræber os altid på at levere korrekt og tidssvarende indhold, men kan ikke garantere for rigtigheden af dette.

3.2

Informationerne kan på denne baggrund ikke tages til udtryk for eller erstatte professionel rådgivning.

4. Links til andre hjemmesider

4.1

I det omfang vi linker til tredjeparters hjemmesider, gør vi opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for eller kan kontrollere disse tredjeparters indhold eller øvrige aktiviteter på deres hjemmesider.

4.2

Vi anbefaler, at du læser tredjeparternes egne vilkår for brugen af deres hjemmeside, herunder anvendelse af personoplysninger og brugen af cookies mv.

5. Ansvarsbegrænsning

5.1

Vi er ikke ansvarlige for noget direkte eller indirekte tab, som følger af din brug af Websitet, medmindre det følger direkte af ufravigelig lovgivning.

6. Immaterielle Rettigheder

6.1

Ophavsrettighederne til data, indhold og information, som bliver vist på Websitet er ophavsretligt beskyttet. Du er tilladt at printe, kopiere, overføre eller opbevare udtræk af materiale og information vist på Websitet til personligt, ikke-kommercielt brug.

6.2

Du er uberettiget til at krænke andres eller vores rettigheder gennem brugen af Websitet.

6.3

Vi gør opmærksom på, at du er erstatningsansvarlig for ethvert tab, som du er skyld i på grund af din overtrædelse af ovenstående bestemmelser.

7. Lovvalg og værneting

7.1

Disse vilkår er underlagt dansk ret hos de danske domstole.

8. Ændringer

8.1

Vi forbeholder os retten til at ændre vores vilkår for brugen af Websitet fra tid til anden. Du er selv ansvarlig for at orientere dig i den senest opdaterede version af vilkårene.

9. Kontaktoplysninger

9.1

Hvis du har nogen spørgsmål eller øvrige henvendelser angående vores vilkår, bedes du skrive til [indsæt e-mail].