Priser

Behandlingstakster gældende fra 1. okt 2020

Gruppe 1 patienter

Fuldt honorar 462,68
Tilskud 181,83
Patientandel 280,85
Fuldt honorar 294,18
Tilskud 115,61
Patientandel 178,57
Fuldt honorar 196,12
Tilskud 77,08
Patientandel 119,04
Fuldt honorar 98,07
Tilskud 38,54
Patientandel 59,53

Fuldt honorar 196,12
Tilskud 77,08
Patientandel 119,04

Fuldt honorar 294,18
Tilskud 0
Patientandel 294,18

Honorar Tilskud Patientandel
Første konsultation 462,68 181,83 280,85
Normal behandling 294,18 115,61 178,57
Kort behandling 196,12 77,08 119,04
Opfølgende træningsterapi 98,07 38,54 59,53
Holdtræning pr. person 196,12 77,08 119,04
Udeblivelse* 294,18 0 294,18

* Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 294,18 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.

OBS – Husk venligst at medbringe dit eget lagen eller håndklæde.